Sun, 11 June 2017 / 08.45 PM

DULURKU

by Hendy Hardiawan

Babanto kakang kawah adi ari-ari tansah mayungi ragaku, lan
nglempengake anggonku lumaku

CONTEMPORARY DANCE